Brännare

Rundbrännare av mycket hög kvalitet, tillverkade vid europas sista kvarvarande fotogenbrännarefabrik, anlagd i slutet av 1800-talet, som fortfarande tillvekar standardbrännare till konkurrensmässiga priser. Karlskrona Lampfabrik tillverkade tidigare själva rundbrännare, men tillverkar numera endast mer avancerade specialbrännare till fotogenkylskåp.