Concept House

Under varumärket Concept House arbetar vi med konsultarbete för "icke standard-byggnationer".

Känslan precis så som du vill ha det..

Man har ofta en uppfattning om vilken genomgripande känsla man vill att sitt projekt skall ha, oavsett bostad, restaurang - nyproduktion eller renoveringsobjekt.
Ofta är det svårt att komma ända fram med byggmarknadens likriktade modeller och utbud.
Vi vill hjälpa Er att förverkliga Ert drömhus som har just den känslan som önskas. 
Kanske vi söker upp speciella material eller förmedlar hantverkare som kan "det lilla extra", eller så hjälper vi Er i projektet i mindre eller större omfattning. Ni bestämmer hur mycket hjälp Ni vill ha. 
Vår specialitet är annorlunda byggnation, och vår standard är att ingenting är standard.

Byggnadsantikvarier

Runt om i Norden finns många byggnader som är skyddade och av kulturhistoriskt värde, och byggnadsantikvarier har i uppgift att se till att kulturhistoriska värden tas tillvara.
I de fall entreprenörerna inte har någon större vana av att köpa in eller installera den typ av material som föreskrivs, kan vi hjälpa till att ta fram det som behövs inom de ekonomiska och etiska ramar som föreskrivs. 
Puts eller färg till kyrkor, golvplank av valfri bredd & tjocklek, belysning till stad & park är några exempel på varor vi är specialister på.

Arkitekter

I sammanhang där omgivande stadsmiljö så kräver, eller i projekt lite utöver det vanliga där uppdraget är att projektera klassisk byggnation, är vi en god partner. Vi vet att det kan vara svårt att hitta detaljer som blir genuint bra i dessa sammanhang. Det kan röra sig om fönster, stuprör, fasadbelysning eller andra detaljer.
Vi hjälper Arkitekter att hitta det som passar inom projektets ramar, antingen ur vårt breda sortiment, eller specialbeställt via vårt stora kontaktnät.